header
Friday 22nd September 2017  || Contact us || Türkçe

Academic Food Contact Form:

Name
: Required.Minimum 3.Maximum 40.
Surname
: Required.Minimum 3.Maximum 40.
E-mail Address
: Required.Invalid e-mail !
Message
: Required.Minimum 10.Maximum 5000.
   
A1 A2 A3 A4

AKADEMİK GIDA®
ACADEMIC FOOD JOURNAL


Akademik Gıda® Dergisi Gıda Bilimi ve Teknolojisi alanında hazırlanmış özgün araştırma ve derleme makalelerin yayınlandığı hakemli bir dergidir. Araştırma notu ve editöre mektup gibi yazılar da yayın için değerlendirilmektedir. Dergi 3 ayda bir basılmakta olup 4 sayıda bir cilt tamamlanır. Dergide Türkçe ve İngilizce makaleler yayınlanır.


Akademik Gıda® dergisi CAB Abstracts®, Global Health, EBSCO, Food Science and Technology Abstracts® (FSTA®) ve TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri veri tabanları tarafından taranmaktadır.


Abstracting / Indexing: CAB Abstracts®, Global Health, EBSCO, Food Science and Technology Abstracts® (FSTA®), TUBITAK-ULAKBIM Life Sciences Database

Editor
Oğuz Gürsoy (Mehmet Akif Ersoy University, Turkey)
 
Associate Editors
Özer Kınık (Ege University, Turkey)
Ramazan Gökçe (Pamukkale University, Turkey)
Yusuf Yılmaz (Mehmet Akif Ersoy University, Turkey)
 
Technical Editor
Kübra KOCATÜRK (Mehmet Akif Ersoy University, Turkey)
 

 


International Editorial Board

 

  Mohamed H. Abd El-Salam (National Research Center, Egypt) Harun Kesenkaş (Ege University, Turkey)
  Sibel Akalın (Ege University, Turkey) Meral Kılıç (İstanbul Technical University, Turkey)
  Nihat Akın (Selçuk University, Turkey)

Piotr Koczon (Warsaw University of Life Sciences, Poland)

  Nesimi Aktaş (Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Turkey) Celalettin Koçak (Ankara University, Turkey)
  Tapani Alatossava (University of Helsinki,Finland) Ergun Köse (Celal Bayar University, Turkey)
  Patricia-Munsch Alatossava (University of Helsinki, Finland) Ahmet Küçükçetin (Akdeniz University, Turkey)
  Muhammet Arıcı (Yıldız Technical University,Turkey) Mine Anğ Küçüker (İstanbul University, Turkey)
  Adriana Pavesi Arisseto (State University of Campinas, Brazil) Erdoğan Küçüköner (Süleyman Demirel University, Turkey)
  Ahmet Ayar (Sakarya University, Turkey) Jung Hoon Lee (Fort Valley State University, USA)
  Zehra Ayhan (Sakarya University, Turkey) Sebahattin Nas (Pamukkale University, Turkey)
  Chockry Barbana (Food and Bioproduct Sciences, Canada) Gülden Ova (Ege University, Turkey)
  Ali Bayrak (Ankara University, Turkey) Zümrüt B. Ögel (Konya Food and Agriculture University, Turkey)
  Noreddine Benkerroum (Institut Agronomique et Vétérinarie Hassan II, Morocco) Semih Ötleş (Ege University, Turkey)
  Yavuz Beyatlı (Gazi University, Turkey) Halil Özbaş (Süleyman Demirel University, Turkey)
  Kamil Bostan (İstanbul Aydın University, Turkey) Beraat Özçelik (İstanbul Technical University, Turkey)
  Rajka Božanić (University of Zagreb, Croatia) Filiz Özçelik (Ankara University, Turkey)
 

Cengiz Caner (Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey)

Sami Gökhan Özkal (Pamukkale University, Turkey)
 

Abdullah Çağlar (Afyon Kocatepe University, Turkey)

Mustafa Zafer Özel (Sensient Flavors Ltd, Bletchley, UK)
  İbrahim Çakır (Abant İzzet Baysal University, Turkey) Barbaros Özer (Ankara University, Turkey)
  Songül Çakmakçı (Atatürk University, Turkey) Edward Pospiech (Poznan University of Life Sciences, Poland)
  İlyas Çelik (Pamukkale University, Turkey) Konstantinos Petrotos (Technological Educational Institute of Larissa, Greece)
  Utku Çopur (Uludağ University, Turkey) Pican Prabasankar (CSIR-Central Food Technological Research Institute, India)
  Ahmet Hilmi Çon (Ondokuz Mayıs University, Turkey) Jenny Ruales (Escuela Politécnica Nacional, Ecuador)
  Mehmet Demirci (Namık Kemal University, Turkey) Saulius Satkauskas (Vytautas Magnus University, Lithuania)
  Cynthia Ditchfield (University of Sao Paolo, Brazil) Meltem Serdaroğlu (Ege University, Turkey)
  Maria Elisabetta Guerzoni (University of Bologna, Italy) Reyad R. Shaker (Jordan University of Science and Technology, Jordan)
  Fahrettin Göğüş (Gaziantep University, Turkey) Romeo Toledo (University of Georgia, USA)
  Şebnem Harsa (İzmir Institute of High Technology, Turkey) Mahir Turhan (Mersin University, Turkey)
 

Arif Hepbaşlı (Ege University, Turkey)

Yahya Tülek (Pamukkale University, Turkey)
  Seda Ersus (Ege University, Turkey) Harun Uysal (Ege University, Turkey)
  Adnan Hayaloğlu (İnönü University, Turkey) Mustafa Üçüncü (Ege University, Turkey)
  Yekta Göksungur (Ege University, Turkey) Y. Sedat Velioğlu (Ankara University, Turkey)
  Mehmet Güven (Çukurova University, Turkey) Ünal Rıza Yaman (Ege University, Turkey)
  Filiz İçier (Ege University, Turkey) Aydın Yapar (Pamukkale University, Turkey)

 

Kadir Halkman (Ankara University, Turkey) Hasan Yetim (Erciyes University, Turkey)
  Hasan Fenercioğlu (Çukurova University, Turkey) Atila Yetişemiyen (Ankara University, Turkey)
  Mükerrem Kaya (Atatürk University, Turkey) Metin Yıldırım (Niğde University, Turkey)
  Semra Kayaardı (Celal Bayar University, Turkey) Ufuk Yücel (Ege University, Turkey)
  Yonca Karagül-Yüceer (Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey)  
     

 

Last updated on November 3, 2016