header
Friday 24th March 2023  || Contact us || Türkçe

Academic Food Contact Form:

Name
: Required.Minimum 3.Maximum 40.
Surname
: Required.Minimum 3.Maximum 40.Geçersiz format.
E-mail Address
: Required.Invalid e-mail !
Message
: Required.Minimum 10.Maximum 5000.
   
Year 2012
Author(s) Title
Mohamed Hany Bahey Eldin Moussa, Ahmed Nour Eldin Elias, Saber Soliman
Evaluating Food Quality Attributes in Table and Delivery Services in Fast Food Operations ( ‘Fast Food’ Tarzı Gıda İşletmelerinde Masada ve Dışarıya Servis Durumunda Gıdaların Kalite Özelliklerinin Araştırılması ) PDF (113 KB)
Ahmet Akköse, Nesimi Aktaş
Salt Diffusion in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) ( Gökkuşağı Alabalığında (Oncorhynchus mykiss) Tuz Difüzyonu )
Murat Tosun, Fevzi Keles
Testing Methods for Mulberry Pekmez Adulterated with Different Sugar Syrups ( Dut Pekmezine Değişik Şeker Şurupları Katılarak Yapılan Hileleri Belirleme Yöntemleri )
Emin Yılmaz, Erdim Bulut
Frying Oil Refreshing Capacity of a New Adsorbent Mixture Yeni Bir Adsorban Karışımının Kızartma Yağını Yenileme Kapasitesi
Betül Erkan Koç, Meltem Türkyılmaz, Mehmet Özkan
Siyah Havuç Suyu Konsantresinin Akide Şekerlerinde Renklendirici Olarak Kullanılması ve Monomerik Antosiyaninlerin Depolama Stabilitesinin Belirlenmesi (Use of Black Carrot Juice Concentrate as Colorant in Hard Candies and Storage Stability of Monomeric Anthocyanins)
Mehmet Fatih Cengiz, Muharrem Certel
Mankozeb Kalıntılarının Domates Matrisinde GC-MS Kullanılarak Tanımlanması(Determination of Mancozeb Residues in Tomato Matrix by GC-MS)
Mehpeyker Sarı, Yeşim Elmacı
Aydın, Kozak ve Maraş Tipi Çam Fıstıklarının Lezzet Özelliklerinin GC/MS ve Lezzet Profili Analizi Tekniğiyle Belirlenmesi Determination of the Flavour Characteristics of Aydin, Kozak and Maraş Type Pine Nuts by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) and Flavour Profile Techniques
Hülya Yaman, Buse Yaşlı, İbrahim Çakır, Yusuf Tunçtürk, Hayri Coşkun
Otlu Peynir Üretiminde Kullanılan Salamura Otların Bazı Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri Chemical and Microbiological Properties of Brined Herbs Used in Herby Cheese Production
Meral Aksoy, Hande Seven, Ayşe Tuğba Şengel, Ayşe Şahin, Mehmet Akif Şahin
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Hakkında Tüketici Bilgisi ve Tercihi Consumer Knowledge and Preference towards Genetically Modified Organisms